Afronding

Presentatie/verslag

Zoals eerder vermeld, verwerkt je groepje je keuzedeel van hoofdstuk 3 in een presentatie en/of verslag.

Over deze mogelijke activiteiten heb je ongetwijfeld al het nodige gehoord en gelezen: op de toolbox (zie link hiernaast) staat

immers uitgebreide informatie. In het begin van deze module (zie Vooraf: over deze module) staat vooral veel over de beoordeling.

Mogelijk zijn op jouw school over presentaties en verslagen afgesproken regels.

 

Er zijn enige regels die zowel voor verslag als voor presentatie gelden.

-          Zet eerst de grote lijnen uit en vul die daarna gedetailleerder in. Aan teksten zie je heel vaak dat men zonder duidelijk plan

           ‘maar begonnen is’. Toolbox 8 (Analyseren en samenvatten) kan je mogelijk hierbij helpen.

-          Gebruik zo eenvoudig mogelijke taal. Vooral in de casussen van hoofdstuk 3 kon je zien dat dit advies niet altijd opgevolgd

           wordt! Ga ervan uit dat je publiek/de lezer kennis heeft van de hoofdstukken 1 en 2 van deze module.

-          Het bijhouden van een logboek (toolbox 11, Procesvaardigheden) is aan te bevelen. Een logboek is ook een goed hulpmiddel

           om bij groepswerk tot een eerlijke verdeling van werkzaamheden te komen.

-          Onderdruk de neiging tot een overkill aan informatie, zeker als dit een resultaat is van weinig leerzaam ‘knippen en plakken’!

 

Voor specifieke aanwijzingen bij je presentatie kun je terecht op toolbox 6 (presenteren).