Inhoudelijke informatie module

 

1   Ontwikkelaars

Voor algemene informatie over de module;

René Slender, hoofdredacteur en docent scheikunde

E-mail: hg.slender@gmail.com

 

Voor contacten met ziekenhuizen en vakinhoudelijke informatie;

Jan Boudewijns, ontwikkelaar module, radiodiagnostisch laborant Meander Medisch Centrum te Amersfoort

E-mail: jcc.boudewijns@meandermc.nl

 

2   Contact-informatie MBRT’s

(voor excursies naar de MBRT, lezingen, vakinhoudelijke hulp, etc)

MBRT – Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

(bacheloropleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken)

 

  1. Hanze Hogeschool, opleiding MBRT, Academie voor Gezondheidsstudies

Adres: Eyssoniusplein 18, 9714 CE Groningen, tel.: 050-5953678

Contactpersoon: Sharon Haarmans-Jonkman, e-mail: s.jonkman@pl.hanze.nl

 

  1. Hogeschool InHolland te Haarlem (www.inholland.nl)

Bezoekadres: Campus Bijdorplaan, Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem, tel.: 023-5412412

Postadres: Hogeschool INHolland Haarlem, postbus 558, 2003 RN Haarlem

Contactpersoon: David Koopman, e-mail: David.Koopman@inholland.nl

 

  1. Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven (www.fontys.nl/paramedisch)

Bezoekadres: Fontys Paramedische Hogeschool, Ds. Th. Fliednerstraat 2,

Eindhoven, tel.: 0877-876766

Postadres: Fontys Paramedische Hogeschool, opleiding MBRT Eindhoven, postbus 347, 5600 AH Eindhoven

Contactpersoon: Frank van Welie, e-mail: f.vanwelie@fontys.nl

 

3   Steunpunt NL&T Eindhoven

(module is geadopteerd door dit steunpunt)

 

         Projectleider Natuur, Leven en Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven:
         Mw. ir. Elise Quant, e-mail: E.Quant@.tue.nl
         telefoon: 040-247 3984
         secretariaat ESoE: 040-247 3095
 

         Adres:
         Eindhoven School of Education
         Traverse 3.47
         Postbus 513
         5600 MB Eindhoven

         Website: http://www.esoe.nl/steunpunt-nlt