PatiŽnt A t/m T

 

PatiŽnt A

Meneer Veltman, 37 jaar, heeft bij een ernstig motorongeluk zijn linkerknie gebroken. Operatief is er een pen in het bot geboord. Van die knie is een controlefoto gemaakt.

 

PatiŽnt B

Jantina Verlinden, 5 jaar, wordt opgenomen op de kinderafdeling. De kinderarts denkt aan een ontsteking van haar rechter heupgewricht en heeft hiervan een foto laten maken.

 

PatiŽnt C

Mevrouw Verdonk is 28 jaar en 22 weken zwanger. Omdat zij last heeft van een te hoge bloeddruk, is de vrucht in haar buik gecontroleerd.

 

PatiŽnt D

Voordat mevrouw Karstens, 64 jaar, een openhartoperatie moet ondergaan, werd een OPG (rŲntgenfoto van de kaak) gemaakt. Bij een ontsteking van de kaak gaat de operatie

niet door.

 

PatiŽnt E

Mevrouw A. van Grunsven, 39 jaar, heeft na een val van haar paard flinke pijn in haar rechterhand. De huisarts had haar voor een serie fotoís doorgestuurd.

 

PatiŽnt F

Meneer van Staaij, 76 jaar, is gescand op vermoeden van de ziekte van Alzheimer.

 

PatiŽnt G

Vier maanden na de bevalling van een zoontje wordt bij mevrouw Bloem, 31 jaar, een te hard werkende schildklier geconstateerd. De internist stuurt Mevrouw door voor verder

onderzoek.

 

PatiŽnt H

In verband met aanhoudend hoesten, stuurt de huisarts mevrouw Heijting, 76 jaar, door de huisarts doorgestuurd naar de longarts. Er is een aantal fotoís van de longen gemaakt.

 

PatiŽnt I

De kinderarts stuurt Josefien Timmermans, 6 jaar, naar de afdeling Medische Beeldvorming in verband met recidiverende (= steeds terugkomende) nierbekkenontstekingen.

 

PatiŽnt J

Meneer de Rooy, 87 jaar, heeft al 6 jaar twee knieprotheses. Hij wordt doorgestuurd naar de afdeling Medische Beeldvorming op vermoeden van ontsteking bij de linker knieprothese.

 

PatiŽnt K

Op de eerste hulp kwam meneer van Ouwerkerk, 53 jaar, met ontzettende koliekpijnen in zijn flanken. De dienstdoende arts heeft een onderzoek van de nieren aangevraagd.

 

PatiŽnt L

Richard van Ommeren, 17 jaar, werd door de neuroloog doorgestuurd voor een scan om de oorzaak van zijn hoofdpijn op te sporen.

 

PatiŽnt M

Er is een scan gemaakt van Meneer Jorritsma, 35 jaar. Hij heeft enige weken koorts en ontsteking in zijn bloed. De artsen wisten niet waar de ontsteking vandaan komt, daarom is

hij opgenomen op de afdeling interne geneeskunde en doorgestuurd voor nader onderzoek.

 

PatiŽnt N

Mevrouw Geurts, 57 jaar, heeft een ontsteking gehad aan de alvleesklier. Om te controleren of deze ontsteking verdwenen is, vroeg de internist een onderzoek van de buik aan.

 

PatiŽnt O

Meneer Bakker, 46 jaar, heeft sinds een aantal maanden last van zijn rechterheup. De orthopeed vroeg een foto van het bekken aan.

 

PatiŽnt P

In verband met een abnormale bocht in de rug is bij Kristen Groeneveld, 16 jaar, de rug vastgezet met twee metalen staven, rechts en links langs de wervelkolom. Hiervan is een

controlefoto gemaakt.

 

PatiŽnt Q

Mevrouw Jacobs, 42 jaar, heeft vorige week een knobbeltje in haar borst gevoeld. Omdat de huisarts het niet helemaal vertrouwt, moest ze voor fotoís naar het ziekenhuis.

 

PatiŽnt R

Jan de Groot, 14 jaar, is ongelukkig gevallen en heeft daarbij een knak gehoord. Zijn rechterbovenarm is erg pijnlijk. Via de eerste hulp kwam hij op de afdeling Medische Beeldvorming.

 

PatiŽnt S

Meneer Pieterse, 64 jaar, heeft enige maanden moeite met zijn stoelgang. Vandaar dat de internist hem doorstuurde voor verder onderzoek op de afdeling Medische Beeldvorming.

 

PatiŽnt T

Mevrouw van Rutten, 47 jaar, is met vage pijnklachten op de borst opgenomen. Zij werd door de cardioloog voor verder onderzoek naar de afdeling Medische Beeldvorming gestuurd.

 

Opdracht 1

a  Ga na in welke gevallen je zonder verdere informatie kunt afleiden welke foto bij elke patiŽnt hoort.

b  Geef voor elk geval hoe je tot die conclusies bij vraag a bent gekomen.

c  Beantwoord vraag a nogmaals, maar gebruik nu de fotoís en tekst in het onderdeel  ĎMedische beelden van

    elk lichaamsdeelí. Deze vind je bij inhoudsopgave van dit onderdeel "Inleiding".

d  Leg voor zoveel mogelijk fotoís uit waarin de foto verschilt van die van een gezond persoon.